czech crystal czech chandeliers crystal chandeliers bohemian chandeliers bohemia glass bohemian glass chandeliers crystal glass
ČeskyEnglish
Fulltext:    SEARCH
New items and discounts. Shopping basket0,00 EUR, incl. VAT    

Catalogue arranged according to manufacturers.
Display in the form of cards.
 
 

Macromedia Flash Player

MasterCard SecureCode
Verified by VISA
Maestro MasterCard

VISA Electron  VISA

FedEx DPD
Ceska Posta

Maximus.cz


 Reklamační řád firmy Maximus® - Michal Macek
I. REKLAMACE
Reklamace je oznámení kupujícího o vadách zboží, které je učiněno prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vady zjistí.
 
 
II. VADY ZBOŽÍ
Zboží má vadu tehdy, není-li předáno kupujícímu v požadovaném množství nebo jakosti a provedení daném příslušnou ČSN nebo právním předpisem, nebo jestliže neodpovídá účelu, k němuž se obvykle užívá.
 
 
III. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO -LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  1. Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách ( reklamaci ) neprodleně poté co vady zjistil.
  2. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
  3. Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží.
 
 
IV. PRÁVA KUPUJÍCÍHO - NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
Kupující má právo, pokud je zjištěná vada neodstranitelná a pokud ji oznámil prodávajícímu neprodleně na:
  1. výměnu vadného výrobku nebo jeho části za bezvadný
  2. poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
  3. odstoupení od smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou nebo odstranitelnou, která se vyskytla opakovaně nebo ve větším počtu
 
 
V. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VADY ZBOŽÍ
Reklamaci uplatňuje kupující písemně poštou na adresu:
 
MAXIMUS - Michal Macek
Frostova 335
109 00 Praha 10
 
nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: sales@maximus.cz. Nákup prokazuje zákazník dokladem o zaplacení zboží, fakturou resp. její kopií.
Kupující na vlastní náklady zašle v původním obalu zboží na adresu prodávajícího a ten do 30 -ti dnů od převzetí reklamace:
  1. zašle kupujícímu na náklady prodávajícího zboží nové nebo
  2. po dohodě s kupujícím zašle na náklady prodávajícího zboží zpět a poskytne na něj přiměřenou slevu nebo
  3. vrátí kupujícímu peníze nebo
  4. reklamaci neuzná a zašle zboží zpět kupujícímu na jeho náklady
 
 
VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2001.
 
Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek uveřejněných na webových stránkách www.maximus.cz.  
 
V Praze dne 30.9.2001
 
Michal Macek,
majitel firmy
 
 
<< Zpět
 

© Copyright 2000-2002 Maximus®, AMstudio